Branddetectie: Een essentieel onderdeel van brandveiligheid


Brandveiligheid is een belangrijk aspect in zakelijke omgevingen. Het voorkomen en detecteren van brand is van cruciaal belang om mensenlevens te redden en materiële schade te beperken. Een effectief branddetectiesysteem speelt hierbij een essentiële rol. In dit artikel gaan we dieper in op de verschillende aspecten van branddetectie, de werking ervan en waarom het zo belangrijk is.


Wat is branddetectie?


Branddetectie verwijst naar het proces van het identificeren van potentiele brandhaarden of rookontwikkeling in een gebouw of omgeving. Het doel van branddetectiesystemen is om vroegtijdig een waarschuwingssignaal af te geven, zodat er snel actie kan worden ondernomen om de verspreiding van vuur te voorkomen.


Soorten branddetectiesystemen


Er zijn verschillende soorten branddetectiesystemen beschikbaar, elk met hun eigen functies en toepassingen. De meest voorkomende types zijn:


1. Rookmelders: Dit zijn apparaten die rookdeeltjes kunnen detecteren en bij detectie direct een alarmsignaal afgeven. Ze worden vaak gebruikt in woningen, kantoren en openbare ruimtes.


2. Warmtedetectoren: Deze detectoren reageren op temperatuurstijging boven een bepaalde drempelwaarde. Warmtedetectoren worden vaak gebruikt in ruimtes waar rookmelders niet geschikt zijn, zoals keukens of stoffige omgevingen.


3. Vlamdetectoren: Deze detectoren reageren op de aanwezigheid van vlammen en kunnen worden gebruikt in situaties waarin rook- of warmtedetectoren niet effectief zijn, zoals bij brandbare vloeistoffen.


4. Gasdetectoren: Deze detectoren identificeren de aanwezigheid van gevaarlijke gassen, zoals koolmonoxide of methaan, die kunnen leiden tot een explosie of brand.


Hoe werkt een branddetectiesysteem?


Een typisch branddetectiesysteem bestaat uit verschillende componenten:


1. Detectoren: Rookmelders, warmtedetectoren en vlamdetectoren zijn allemaal voorbeelden van detectoren die het systeem voeden met informatie over mogelijke brandhaarden. Deze detectoren zijn strategisch geplaatst in het gebouw om een optimale dekking te garanderen.


2. Controlepaneel: Het controlepaneel is het brein van het branddetectiesysteem. Het ontvangt signalen van de verschillende detectoren en geeft indien nodig een alarm af. Het controlepaneel kan ook informatie verstrekken aan hulpdiensten of andere relevante partijen.


3. Alarmsirenes: Zodra er een potentiele brandhaard wordt gedetecteerd, worden alarmsirenes geactiveerd om mensen in het gebouw te waarschuwen voor mogelijk gevaar.


4. Communicatiemiddelen: Moderne branddetectiesystemen maken vaak gebruik van communicatiemiddelen zoals telefoonlijnen, internetverbinding of mobiele netwerken om onmiddellijk melding te maken bij relevante personen, zoals de brandweer of een beveiligingsbedrijf.


Waarom is branddetectie zo belangrijk?


1. Mensenlevens redden: Een effectief branddetectiesysteem kan mensen in een gebouw vroegtijdig waarschuwen, zodat ze veilig kunnen evacueren. Snelle detectie en alarmering zijn essentieel om tijdig te kunnen handelen en levens te redden.


2. Beperken van materiële schade: Door snel te reageren op een brandmelding kan de verspreiding van vuur worden beperkt, waardoor de materiële schade wordt verminderd. Dit kan aanzienlijke kostenbesparingen opleveren voor bedrijven.


3. Wettelijke vereisten: In veel landen zijn er wettelijke voorschriften met betrekking tot brandveiligheid en het gebruik van branddetectiesystemen. Het niet naleven van deze voorschriften kan leiden tot boetes of zelfs sluiting van een gebouw.


4. Vroegtijdige detectie van rookontwikkeling: Rook is vaak het eerste teken van een beginnende brand. Door rookdeeltjes snel te detecteren, kan er actie worden ondernomen voordat het vuur zich verspreidt.


Conclusie


Branddetectie is een cruciaal onderdeel van brandveiligheid in zakelijke omgevingen. Het juiste type branddetectiesysteem kan levens redden, materiële schade beperken en voldoen aan wettelijke vereisten. Het investeren in hoogwaardige branddetectietechnologie is dan ook essentieel om een veilige omgeving te creëren. Neem geen risico's en zorg ervoor dat uw gebouw of woning is uitgerust met een betrouwbaar en effectief branddetectiesysteem.


Bekijk ons assortiment van branddetectiesystemen en laat u adviseren door onze experts voor de beste oplossing voor uw situatie. Veiligheid staat voorop, dus neem geen genoegen met minder dan het beste in branddetectietechnologie.
Verschillende technieken zijn mogelijk :

Conventionele detectie

Conventionele branddetectie van DMTECH

Deze systemen zijn uiterst geschikt voor kleine gebouwen, flatgebowen, ...


Lees meer ....

Kanaal

detectoren

kanaaldetectoren

Deze detectoren kunnen worden ingezet voor het beveiligen van luchtkanalen, ...


Lees meer ....

Adresseerbare

detectie

Brandcentrale adresseerbaar, merken zijn INIM, Teknim en Limotec

Deze systemen zijn meer voor de grote en meer geavanceerde systemen.


Lees meer ....

Thermische 

camera's

Mobotix branddetectie

Deze camera's worden toegepast waar normale detectie niet kan wegens stof, vochtigheid,...


Lees meer ....

Aspiratie

detectie

Aspiratiedetectie voor speciale detectie van brand

Typische systemen die geplaatst worden in hoogbouwmagazijnen, ...


Lees meer ....

Gas 

detectoren

Gasdetector

Gasdetectoren zijn inzetbaar waar bvb critische toevoeren van gas worden voozien, ...


Lees meer ....

Beam

detectoren

Firebeam detectoren voor grote ruimtes te overbruggen

Beamdetectoren kunnen veel optische detectoren vervangen in hogere ruimtes.


Lees meer ....

Vlam

detectoren

Vlamdetectoren

Vlamdetectoren worden ingezet op plaatsen waar vlammen sneller worden gedetecteerd, bvb buiten.


Lees meer ....

Conventionele detectie :


Conventionele branddetectie is geschikt voor kleine gebouwen met weinig detectiepunten. Appartementsgebouwen en kleine winkels kunnen hiervan gebruikmaken.


Deze systemen hebben 2-4-8 of 16 zones en kunnen rookmelders, drukknoppen en sirenes bevatten.


De centrale ontvangt alleen de informatie van de zone waar de detectie plaatsvindt, daarom is het aan te raden om elk detectiepunt op een aparte zone te plaatsen.DMTECH brandcentrales en bluscentrales
Inim, limotec en teknim branddetectie centrales adresseerbaar


Adresseerbare detectie :


Analoge branddetectiesystemen of adresseerbare systemen zijn geschikt voor grote gebouwen en maken gebruik van intelligente detectiesystemen.


Analoge centrales kunnen tevens in netwerk worden geplaatst zodoende detectiesystemen te maken van meer dan 16000 detectiepunten.


Deze centrales worden voorzien van doormelding via TCP/IP of GPRS systemen voor doormelding naar de meldkamer.


Al de systemen die Firesafe Solutions plaatst zijn EN54 gekeurd volgens hun specifieke eigenschappen.


Een aantal toepassingen zijn hier :


 • Logistieke gebouwen
 • magazijnen
 • Industriële gebouwen
 • Productieomgevingen
 • Stadsgebouwen
 • Supermarkten
 • Hotels
 • Rusthuizen
 • Ziekenhuizen
 • ...


Aspiratie detectie :


Aspiratie detectie wordt veelal gebruikt in hoogbouw en in gekoelde ruimten.


Deze detectoren werken op een laser technologie met een aspirator die de lucht opzuigt en doorstuurd naar de detectorunit die op zijn beurt die lucht analyseert.


Voordelen is dat er stoffilters kunnen worden tussengeplaatst, of de lucht kan worden verwarmd.


Deze type van detectiesystemen mogen op hogere hoogte worden geplaatst en kunnen bvb. in een hoogbouwmagazijn aan de structuur van het pallettenmagazijn worden bevestigd.


Beamdetector met reflector
Firebeam , branddetectie voor grotere afmetingen


Kanaaldetector :


Een kanaaldetector wordt hoofdzakelijk gebruikt voor het beveiligen van luchtstroomkanalen doorheen de gebouwen.Deze wordt op het einde van het kanaal geplaatst, via een aanzuigleiding wordt de lucht naar een analyse kamer gestuurd waar er een optische rookmelder detecteert of er rook aanwezig is in de lucht of niet.

Motobix branddetectie
Branddetectie analyse ip camera


Gasdetector :


Een gasdetector wordt meestal op een aparte centrale geplaatst. Alhoewel deze ook kunnen worden aangesloten op een adresseerbare centrale via een apart adres.


Deze worden hoofdzakelijk geplaatst in de stooklokalen waar de toevoer van de gas wordt voorzien.

Vlamdetector voor specifieke branddetectie
aspiratiesysteem voor speciale branddetectie


Beam detectie :


Beamdetectoren hebben het grote voordeel dat ze over een grote afstand kunnen rook detecteren. Deze type detectoren werken met zender/ ontvanger of via zender/reflector technologie.


Hierdoor kunnen de basisdetectoren tot 70m overbruggen en met een uitbreidingskit wel tot 140 meter afstand overbruggen.


Deze zijn uiterst geschikt om tussen de balkenstructuur van gebouwen te kijken.


Deze detectoren worden uiteraard geplaatst volgens de richtlijnen van fabrikant en de norm NBN S21.100


Kanaaldetector voor branddetectie


Thermische camera's :


Thermische camera's worden hoofdzakelijk ingezet voor speciale detecties waar ondermeer veel stof wordt gegenereerd of op buitentoepassingen.


In hoofdzaak worden deze ingezet op recyclage en breekinstallaties. Tevens worden die gebruikt om grote hoeveelheden gestort materiaal te bewaken buiten de gebouwen.


Hier kan na veel afregeling ervoor worden gezorgd dat de detectie zich louter activeerd op de stilstaande hopen en niet op het rollend materieel.gasdetector met centrale voor detectie , ook branddetectie


Vlam detectoren :


Vlamdetectoren worden toegepast waar de vlam sneller kan worden gedetecteerd dat de rook in het gebouw.


Dit is een detectiemethode die maar zelden wordt toegepast maar wel heel accuraat is bij de minste kleinste vlam.