Voordelen van AF-X Aerosol


17 REDENEN VOOR EEN BRANDBLUSSYSTEEM VAN FIRESAFE SOLUTIONS BY AF-X • EFFECTIEVER en DOELMATIGER dan enig ander bestaand conventioneel systeem. Er is 30+ gram van het blusmateriaal nodig om 1 m3 te beschermen, vergeleken met 200-350 gram Halon of 700-1500 gram CO2.


 • OZONVRIENDELIJK Zij stoten geen stoffen uit die schadelijk zijn voor de ozonlaag.


 • NIET CORROSIEF Ze beschermen goederen wel, maar beschadigen niets. Zij bevatten geen actieve corrosieve stoffen. Daarom worden apparaten, objecten of materialen niet vernield of zelfs maar aangetast. Bij andere blusmiddelen gaat datgene wat niet door het vuur wordt vernield, alsnog verloren door de gebruikte stoffen (zoals water, schuim en poeder).


 • NIET SCHADELIJK voor mensen. Ze zijn niet giftig en nemen geen zuurstof weg.


 • MILIEUVRIENDELIJK Laboratoriumproeven tonen aan dat ze geen schadelijke effecten hebben op lucht, het klimaat, dieren, planten, micro-organismen.


    • Ozonafbrekend vermogen (ODP) = 0
    • Potentiële bijdrage aan de opwarming van de aarde (GWP) = 0
    • Atmosferische levensduur (ALT) = verwaarloosbaar • HOUDERS NIET ONDER DRUK Hierdoor kunnen de units zich dus zonder enig gevaar in de buurt van het vuur bevinden (in tegenstelling tot de andere blusstoffen waarvan de houders onder druk staan en die onderworpen zijn aan alle beperkingen van druk en temperatuur).


 • GEEN dure leidinginstallaties, pompen en enorme tanks.


 • COMPACT, eenvoudig te vervoeren en makkelijk te installeren zonder lange en dure onderbreking van de activiteiten in het pand waar de installatie plaatsvindt.


 • EENVOUDIG AAN TE SLUITEN op bestaande conventionele branddetectiesystemen, activeringssystemen of alarmsystemen. • LEVENSDUUR van wel 15 JAAR, gedurende welke de blussers te allen tijde bedrijfsgereed zijn (detectie, activering en uittreding).


 • GEHEEL AUTOMATISCH EN AUTONOOM:


    • Branddetectie: hoeft niet afhankelijk te zijn van een externe elektrische voeding;
    • Activering: hoeft niet afhankelijk te zijn van een externe elektrische voeding of perslucht.
    • Uittreding: zij zijn niet afhankelijk van een externe elektrische voeding of perslucht. • EFFECTIEF en EFFICIÈNT De ontwikkeling van het vuur kan in een zeer vroeg stadium worden gestopt. Zij bestrijden branden van klasse A, B, C en F in de eerste stadium van de brand extreem effectief, waardoor verdere schade aan goederen wordt voorkomen.


 • BEPERKTE VERSPREIDING van vuur door zeer brandbare materialen zoals benzine, dieselolie, gas, kunststof, hout, steenkool, papier, rubber, elektromechanische apparatuur, enzovoort.


 • INSTALLATIE op plaatsen met variënde omgevings-temperatuur en bij een relatieve luchtvochtigheid tot 98%.


 • SELECTIEVE ACTIVERING Hierdoor wordt onnodige activering van andere delen van het systeem voorkomen en blijven de kosten tot een minimum beperkt.


 • INTERNE BESCHERMING Dit op plaatsen waar dat nog niet eerder mogelijk was dankzij de interne brandblussers voor lokale bescherming ofwel bronbestrijding.