Wijze van blussen (aerosol)


Bescherming niveaus:


  • Totale ruimte (volumetrische bescherming)


  • Bronbestrijding op de identificeerbare mogelijke bronnen van vuur


  • Totale bescherming van zaken die speciale zorg behoeven (bijv. van grote waarde, gevoelige apparatuur, enz.)


Het is nu mogelijk gebieden en objecten te beschermen die tot nu toe niet konden worden beschermd.

AF-X aerosol brandblussystemen worden zowel ontworpen voor universele volumetrische bescherming (totale ruimte) als voor lokale bescherming, dat wil zeggen, bescherming wordt geboden per kubieke meter en op deze basis wordt berekend welk type brandblusser en welke hoeveelheid blusmateriaal nodig is voor de bescherming van een bepaald volume of object. Voor de concentratie van blussende aërosol per kubieke meter (bij geen of weinig beluchting) is vanaf 30 gram blusmateriaal nodig (vergeleken met 250 tot 350 gram Halon of 700 tot 1500 gram CO2).


N.B.: Voor hetzelfde volume zou met beluchting een hogere concentratie nodig zijn, een en ander afhankelijk van de beluchtingssnelheid.


Nauwkeurig beheerste experimenten hebben aangetoond dat er in absolute termen 30 gram van het materiaal in AF-X aerosol brandblussystemen nodig is om 1 kubieke meter van een gesloten ruimte (met weinig tot geen geforceerde ventilatie, ventilatie openingen en/of lekverliezen ) volledig te beschermen. Omdat er altijd lekverliezen mogelijk zijn, wordt er standaard 30% meer blusstof toegepast.


Het vermogen om zowel universeel als lokaal te beschermen biedt bij het bepalen van de strategie voor een effectieve brandbestrijding een belangrijk voordeel.


Als de identificeerbare bron van de brand bijvoorbeeld een tv-toestel is, dan kan er in het toestel een kleine blusser worden geplaatst die het vuur bij de bron dooft. Hetzelfde geldt voor computers, elektriciteitskasten, schakeldozen, verwarmingstoestellen op gasvormige of vloeibare brandstof, plaatsen waar brandbare materialen worden bewaard, enzovoort.