Risico analyse

Risicoanalyse branddetectie en preventieWist u dat elke werkgever in België verplicht is om een risicoanalyse betreffende brandpreventie uit te voeren of te laten opmaken?


Inderdaad, in België is iedere werkgever verplicht om een risicoanalyse op te maken of te laten opmaken , of u nu maar 1 personeelslid hebt of u hebt er meer dan 500, aan zich maakt dit geen verschil voor de wetgever.


De resultaten van deze risicoanalyse maakt deel uit van een brandpreventiedossier. De bedoeling is van een riscioanalyse brand dat iedere onderneming een goed zicht krijgt over zijn risico's en de brandveiligheid binnen de onderneming. Wat gaat er goed en waar kan nog aan gewerkt worden.


De verplichting van opmaak van risicoanalyse wordt opgelegd door volgende wetgevingen, kb's en normen :


 • NBN S21.100 deel 1 en 2
 • KB van 28/03/2014
 • Codex welzijn op het werk boekdeel III
 • Artikel 52 van het ARAB


BBS Engineering BV ontlast werkgevers en/of preventieadvisieurs met deze administratieve taak. Via een onafhankelijke en neutrale analyse maken wij dit deel van uw brandpreventiedossier in orde.

We gaan in gesprek met de bedrijfsleiders en preventieadviseurs wat de bedrijfsprocessen zijn van de onderneming. Waar liggen de risico's van deze processen en het bedrijf.

Na dit gesprek en analyse maken we een grondige rondgang in de gebouwen waar wij een overzicht maken van alle positieve zaken binnen uw bedrijf en maken ook een overzicht van alle verbeteringspunten op.

Op basis van deze analyse maken we een actieplan op met een chronologische volgorde van acties te nemen in functie van hun prioriteiten.

Tevens maken wij een dossier op voor branddetectie systemen te plaatsen, wat de eisen zijn volgens de NBN S21.100. Wij gaan na of er al een evacuatiesysteem aanwezig is wat verplicht is volgens CODEX welzijn op het werk en Artikel 52 van het ARAB.Wat zijn de meest voorkomende inbreuken?


 • moeilijk bereikbare nooduitgangen
 • afwezigheid van evacuatiesysteem
 • afwezigheid van een automatische branddetectie
 • verkeerde blusmiddelen voor het specifieke risico
 • slecht werkende of ontbrekende noodverlichting
 • afwezigheid van evacuatieplannen
 • ....Waar liggen de grootste risico's binnen uw onderneming?


 • HS cabine inpandig
 • ALSB borden met rommel rond, of vrij stoffig
 • opslag van gevaarlijke stoffen
 • specifieke bedrijfsprocessen met hoge temperatuursontwikkeling
 • .....Wenst u zich in orde te zetten voor de wetgever of hebt u een andere vraag betreffende risicoanalyse branddetectie bent u bij BBS Engineering BV aan het juiste adres

unsplash