Ontwer van beveiligingssystemen

Ontwerp van uw beveiligingssysteemFiresafe Solutions/BBS Engineering BV is gespecialiseerd in het ontwerpen van alle nodige beveiligingssystemen wat u binnen uw onderneming kan nodig hebben.


Branddetectie volgens de norm NBN S21.100 :


Bij het ontwerpen van een branddetectiesysteem voor een gebouw starten we vanuit een brandweerverslag en risicoanalyse om een goed ontwerp te kunnen bouwen. Hier gaan we nauw in gesprek met de bedrijfsleiders om na te gaan wat er wordt gedaan binnen de onderneming? Zijn er specifieke risico's? Moeten we rekening houden met speciale productieprocessen die rook of dampen kunnen generenen?

Op basis van deze analyse kunnen we overgaan tot het uittekenen van een geschikt branddetectiesysteem en kunnen we overgaan tot een correcte selectie van detectietechnieken binnen de branddetectie.


Inbraakdetectie volgens de geldende wetgevingen en richtlijnen:


Ook bij inbraakdetectie gaan we eerst van start met het maken van een risicoanalyse voor inbraak samen met de klant. Hier wordt er gekeken naar wat er wordt gedaan binnen de onderneming en wat er allemaal wordt gestockeerd. Op basis hiervan gaan we het risico gaan bepalen in verschillende gradaties volgens de geldende INCERT normering.

Na de analyse gaan we een ontwerp uittekenen volgens de architecturale plannen van de klant rekening houdend met het comfort van de klant.


Camerabewaking implementeren rekening houdende met de geldende privacy normen en wetgevingen:


Camerabewaking is een complex gegeven hedendaags. Er moet met zoveel worden rekening gehouden in het ontwerpen van een camerabewakingssysteem. Er is wet op de privacy die een rol speelt in dit gegeven, maar ook kunnen we klanten helpen met aangiften van deze systemen. Ook bestaan er diverse technologie├źn van camerabewaking, voor bedrijfsleiders is het niet gemakkelijk om het bos door de bomen te zien. Wij van BBS Engineering BV helpen daarbij van begin tot op het einde van het project. Op basis van een behoefte analyse kunnen we gericht een voorstel doen aan de klanten, of het nu gaat over bewaking van een gebouw of een productieproces, wij kunnen jullie advies op maat bezorgen.


Toegangscontrole niet zomaar het afsluiten van een gebouw:


Hedendaags is toegangscontrole bijna niet meer uit de bedrijfswereld weg te denken. Deze technologie heeft een enorme evolutie meegemaakt en worden de systemen steeds complexer en performanter. Wij bij BBS Engineering BV kunnen bedrijfsleiders adviseren en een gericht voorstel doen op plan. Toegangscontrole moet nauw worden afgestemd op de noden van de klant en het bedrijf. De klant moet niet zijn werkwijze aanpassen aan de toegangscontrole maar wel andersom. Veelal zien we dat er weinig rekening word gehouden met de noden van de klant. En denkt een installateur eerder aan wat kan mijn systeem en niet wat heeft de klant nodig.


Blussingsystemen niet meer weg te denken binnen ondernemingen:


BBS Engineering BV is een cattas gecertificeerd bedrijf op de Belgische markt. Wij zijn gespecialiseerd in het ontwerpen en advies geven voor blussystemen op basis van AEROSOL. Aerosol blussing is uiterst geschikt voor het beveiligen van de processen binnen uw bedrijf.


Beveiligen van ALSB borden en HS cabines
Overwaken van uw servers binnen een serverlokaal
Opslag van gevaarlijke stoffen (brandbare stoffen)
Bewaken van de archieven tegen brand
Beveiligen van risico volle stock (waar sprinklersystemen uit den boze zijn door waterschade)
.....


Aerosol blussing is ook uiterst geschikt voor het onderdukken van Lithium Ion branden die meer en meer de kop opsteken wegens het veelvuldig gebruik van Lithium Ion batterijen binnen een onderneming.


Veel mensen staan niet stil bij de gevaren van ook al is het maar een kleine brand in hun onderneming. Stel u hebt een kleine brand in uw ALSB bord net na de HS cabine? Op zich kan de schade van de brand wel meevallen, echter is de stilstand van uw onderneming de grootste kost aan dit fenomeen. Hedendaags zijn onderdelen niet zo eenvoudig te krijgen of soms lange levertermijnen waardoor uw bedrijfsproces misschien voor weken of zelfs maanden stil ligt. Dit met de economische schade tot gevolg.Wenst u informatie bij het opstarten van een nieuw bedrijf of hebt u bouwplannen neem dan contact met ons op